Regulamin i polityka prywatności

§1 
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Administrator – Katarzyna Guzik, zwana dalej Administratorem. 
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem gotujebolubie.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony. 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   
§2 
INFORMACJE OGÓLNE

 
 1. Niniejsza Polityka prywatności strony gotujebolubie.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na Stronie internetowej. Określa także rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub skontaktować się Administratorem.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. 
 4. W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  - prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 5. Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem kasiaguzik@gotujebolubie.pl 
   
§3
DANE OSOBOWE

 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Katarzyna Guzik. 
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, w szczególności formularza kontaktowego i formularza zapisu na newsletter. 
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 
  - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
  - ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
   
§ 4
GROMADZONE INFORMACJE

 
 1. Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie.  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. 
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione. 
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. 
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 6. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa (na serwerze opiekunbloga.pl). Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. 
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 8. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie do:
  - Portali społecznościowych – na stronie są zainstalowane wtyczki umożliwiające korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook, Instagram czy Pinterest. Do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują one pliki cookies. 
  - Analiz i statystyk – do śledzenia statystyk strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie, itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe. 
  - Marketingu – na platformie Facebook Administrator może kierować do użytkowników strony internetowej reklamy. Facebook może też używać innych cookies.
 9. Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
   
§4
NEWSLETTER, KOMENTARZE I WIADOMOŚCI
 
 1. Newsletter oraz system komentarzy jest autorskim rozwiązaniem przygotowanym dla Administratora, nie wykorzystującym rozwiązań zewnętrznych platform internetowych.
 2. Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów wysyłanych przez gotujebolubie.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala wysyłać spersonalizowanie wiadomości.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter. 
 4. Dane będą przetwarzane w okresie funkcjonowania i dostarczania newslettera, chyba że Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne, promocje, informacje handlowe, itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 6. Dane podane przez Użytkownika w przypadku dodania komentarza do artykułu na blogu gotujebolubie.pl nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są na serwerze opiekunbloga.pl oraz w systemie obsługującym komentarze w celu zarządzania nimi oraz ich moderowania. 
   
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały. 
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kasiaguzik@gotujebolubie.pl.